Fonds amiante
Klachtenbeheer
Met wat voor klachten kan je bij de klachtendienst van het AFA terecht?

Iedere persoon (of vereniging van personen) die ontevreden is over de dienstverlening van het Asbestfonds kan een klacht indienen. Zo kan een klacht betrekking hebben op een gebrekkige dienstverlening op het vlak van:
 • informatie (onvolledig, foutief, onbegrijpelijk...)
 • onthaal (telefonisch, gedrag van een medewerker...)
 • kwaliteit (snelheid, beschikbaarheid...)

Je kan hier dus je ongenoegen uiten over de dienstverlening van het AFA, maar het heeft geen zin om een klacht in te dienen over de inhoud van een beslissing die je ontvangen hebt van het AFA. Als je ontevreden bent over een beslissing, zal je dus moeten aanvechten via de rechtbank

Hoe kan ik een klacht over de dienstverlening van het AFA indienen?

 • mondeling : telefoneer naar 02 226 64 06
 • per brief gericht aan:
  Asbestfonds
  Klachtendienst
  Sterrenkundelaan, 1
  1210 Brussel

Elke klacht zal binnen 15 werkdagen worden beantwoord.

Meer informatie en het klachtenformulier vindt u in onze brochure.
Klachten over onze dienstverlening ?
Opgelet !

Indien u geen klacht hebt, maar een vraag over uw dossier, dan moet u zich richten tot de contactpersoon die vermeld staat op de briefwisseling die u van ons hebt ontvangen.

Als je niet akkoord gaat met beslissing van het AFA over jouw aanvraag voor een schadevergoeding, dan moet je je wenden tot de Arbeidsrechtbank. Als je vragen hebt over deze procedure, dan kan je meer informatie verkrijgen bij onze juridische dienst (Tel: 02/226 63 26).
Wens je het klachtenformulier via e-mail naar ons te versturen, vul dan ons online klachtenformulierin