Fonds amiante
Meer informatie ?
Het Asbestfonds wordt beheerd door het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.
Op de website van de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu vindt u een brochure Asbest: Veelzijdig, maar levensgevaarlijk. Hierin staat heel wat uitleg voor de burger die op zoek is naar informatie over asbest en wil weten hoe hij daar mee om kan gaan.
De Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg heeft een brochure Asbestinventaris en beheersprogramma uitgegeven. Deze brochure richt zich naar de bedrijfswereld en licht hoe zij een inventaris kunnen opmaken.