Fonds amiante
Formulieren
Om een schadevergoeding aan te vragen bij het Asbestfonds, moeten er twee formulieren worden ingediend. Enerzijds is er een administratief formulier dat de aanvrager zelf zo duidelijk en volledig mogelijk in moet vullen, anderzijds is er een medisch getuigschrift dat de behandelende geneesheer moet invullen.
Beide delen mag men - bij voorkeur samen in één enveloppe - opsturen naar het volgende adres:
Asbestfonds
Sterrenkundelaan 1
1210 Brussel
Daarnaast zijn er nog twee andere formulieren. Het formulier 'Post Mortem' kan gebruikt worden door rechthebbenden na overlijden van een slachtoffer. Het formulier 'Zichtrekening' is bestemd voor wie recht heeft op een vergoeding of rente van het AFA en zijn rekeningnummer aan ons bekend wil maken.
Verslag
Brochure