Asbestfonds
Welkom
Het Asbestfonds (AFA) keert vergoedingen uit aan asbestslachtoffers die leiden aan mesothelioom of asbestose. Ook bij een overlijden van het slachtoffer zal het AFA een vergoeding uitbetalen aan eventuele rechthebbenden. Het AFA is werkzaam binnen de schoot van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.
Nieuwsberichten
Beurs van 15.000 euro voor asbestonderzoek (bericht van 18/10/17)
Het Nederlandse Instituut Asbestslachtoffers (IAS) keert jaarlijks het Machiel van der Woude stipendium uit. Dit is een beurs van 15.000 euro die wordt toegekend aan een onderzoeker die een belangwekkende studie over asbest bij het IAS indient. Voor het eerst komen dit jaar ook studies uit Belgie in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor de beurs, moet de studie in Nederland of Belgie zijn uitgevoerd en moet ze betrekking hebben op het voorkomen, de oorzaak, de diagnostiek of de behandeling van asbestgerelateerde aandoeningen of onderzoek naar de juridische of sociale positie van asbestslachtoffers. De studie moet opgesteld zijn in het Engels of het Nederlands. Om mee te dingen naar het stipendium moet u het inschrijvingsformulier gebruiken dat op de website van het IAS staat. De uiterste inzenddatum is 1 december 2017. Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen en bepaalt aan wie het stipendium wordt toegekend. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 19 januari 2018 tijdens het Nationale Longkanker Symposium in de Koepelkerk te Amsterdam.